Từ khóa

van hoc
'Đất nước Việt Nam qua các đời' (2016) và 'Việt Nam sử lược' (2017)

Sách sử lỗi chồng lỗi

Việt Nam sử lược của tác giả Trần Trọng Kim gần đây liên tục được tái bản. Ấn phẩm do Nhà xuất...
0 Bình luận
Nước Nga, ôi nước Nga

Nước Nga, ôi nước Nga

Có một bài hát Nga với điệp khúc 'Nước Nga, ôi nước Nga', cái điệp khúc cứ xoáy vào tâm hồn...
0 Bình luận
Xem thêm