Ve chai

Vinh danh và hỗ trợ lao động nữ phi chính thức về thu gom rác thải
Cộng đồng

Vinh danh và hỗ trợ lao động nữ phi chính thức về thu gom rác thải

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 sắp đến, Unilever Việt Nam có cơ hội nhìn lại chặng đường “Hồi sinh rác thải nhựa” mà doanh nghiệp đã triển khai từ năm 2021 với mục tiêu kép: thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải nhựa để bảo vệ môi trường.

Top