Khi phòng khám đa khoa của quận, huyện không thua bệnh viện
Một đêm có 2 vụ trộm trong bệnh viện
Tặng thiết bị thể thao cho các bệnh viện Đà Nẵng