Dẹp “Cao Tốc Quán” ngay dưới gầm đường Hà Nội - Hải Phòng