Chủ tịch UBND TP.HCM thăm ga ngầm metro Nhà hát thành phố
Khám phá hầm ngầm metro ở trung tâm TP.HCM