A Bung khát nước sạch trầm trọng
Dùng tảo lọc nước bẩn, kết quả không ngờ
“Thân” sống bên nhà máy thuốc trừ sâu, “hồn” ngóng tin nhà máy nước sạch
Suốt 15 năm thiếu nước sinh hoạt, 300 hộ dân phải sử dụng nước suối ô nhiễm
Tặng 450 giếng nước cho hộ nghèo ở Bạc Liêu, Sóc Trăng
Nhà máy nước… khát nước
Đà Nẵng thiếu nước do... thiếu phương án lấy nước
Doanh nghiệp hứa hỗ trợ người dân sau sự cố rò rỉ tẹc dầu