Bị đánh rách mặt, HCB ASIAD vẫn tươi cười an ủi mẹ
Cao Ngọc Phương Trinh dệt mộng vàng từ lớp võ vùng ven