Nhóm cán bộ Viện Pasteur TP.HCM hoàn thành phòng xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an, tại Đà Nẵng)

Tâm sức của những 'chiến binh'

2
Với sự hỗ trợ của nhóm công tác Viện Pasteur TP.HCM, đến nay Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Đà Nẵng (Bộ Công an) đều đã đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.