Sự khác biệt giữa Deep Web và Dark Web

Sự khác biệt giữa Deep Web và Dark Web

14:38 08/12/2021 0

Cả “Deep Web” và “Dark Web” đều nghe có vẻ đáng sợ nhưng điều đó không có nghĩa là chúng giống nhau. Mặc dù chúng có liên quan với nhau nhưng biết sự khác biệt có thể giúp bạn an toàn trước những hiểm họa trên internet.

Adobe đưa Photoshop và Illustrator lên web

Adobe đưa Photoshop và Illustrator lên web

09:49 27/10/2021 0

Adobe vừa thông báo họ đã thực hiện “một bước tiến lớn cho sự hợp tác” bằng cách đưa các ứng dụng Photoshop và Illustrator của mình lên web.

Quét vân tay hoặc mống mắt có thể được sử dụng để đăng nhập trang web trong tương lai  /// Ảnh: AFP

Dùng sinh trắc học đăng nhập trang web

10:54 11/04/2018 0

Những khó chịu trong việc đăng nhập trang web hiện nay có thể được giải quyết trong tương lai, khi tiêu chuẩn trang web mới sẽ cho phép người dùng truy cập bằng sinh trắc học thay cách làm truyền thống.