Không thể tìm thấy Nike hay Adidas trên cửa hàng ứng dụng của Huawei /// Ảnh chụp màn hình SCMP

Huawei 'ra tay' với Nike và Adidas

0
Nhà sản xuất điện thoại Huawei đã chặn tải xuống phần mềm của Nike và Adidas trên cửa hàng ứng dụng vì vấn đề Tân Cương.