Ngành dịch vụ ô tô đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng
Mẹ già vượt hơn 2.000 km cùng con ‘chạm tay vào ô tô’