Chiếc Jeep Wrangler TJ đời 2004 được "dọn" lại và độ thêm nhiều phụ kiện offroad  /// Ảnh: Leo Vũ