Thành phố lớn 'lách' cơ chế

Thành phố lớn 'lách' cơ chế

1
Trong lúc cơ chế chưa được tháo gỡ, ít nhất có 2 TP lớn là Hà Nội và Hải Phòng đã nghĩ ra cách “lách” bằng việc vận động doanh nghiệp tài trợ bằng hiện vật là máy xét nghiệm và sinh phẩm.
/form>