CLB Becamex Bình Dương đề nghị được 'góp sức' khai thác bản quyền truyền hình /// VPF

CLB Becamex Bình Dương đề nghị VPF chia lại bản quyền truyền hình

16:25 27/08/2021 3

Trong những góp ý đến VPF tại hội nghị trực tuyến ngày 24.8 cho mùa giải mới, ý kiến của CLB Becamex Bình Dương đề nghị đơn vị tổ chức này cân nhắc chia lại bản quyền truyền hình và thương quyền quảng cáo để tạo nguồn thu giúp CLB có thể sống được phần nào nhờ bóng đá trong giai đoạn khó khăn hiện nay.