Bình quân lương cán bộ công nhân viên VAMC từ 28,96 - 38,33 triệu đồng/tháng  /// Ảnh: T.X

VAMC có lợi nhuận hơn 20 tỉ đồng

1
Đây là mức lợi nhuận vừa được Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC) công bố tại báo cáo tài chính 2017, tăng 36% so với năm 2016.
Bệnh viện đa khoa Cà Mau /// Ảnh: Gia Bách

Bệnh viện đa khoa Cà Mau nợ 53 tỉ đồng

0
Sở Tài chính Cà Mau có báo cáo tỉnh hình quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017 của BV đa khoa Cà Mau, trong đó có nội dung nợ phải trả là 53 tỉ đồng.
/form>