Binh sĩ Ukraine

36.000 binh sĩ Ukraine hoàn tất huấn luyện ở phương Tây, sẵn sàng ra trận
Thế giới

36.000 binh sĩ Ukraine hoàn tất huấn luyện ở phương Tây, sẵn sàng ra trận

Đây là thời điểm 36.000 binh sĩ Ukraine thuộc chín lữ đoàn được Mỹ và các đồng minh NATO trang bị và huấn luyện bên ngoài Ukraine trong nhiều tháng qua chính thức trở về tham gia cuộc xung đột.

Top