BOT

TP.HCM muốn có chính sách đặc thù làm 6 dự án BOT ngàn tỉ
Chính sách - Phát triển

TP.HCM muốn có chính sách đặc thù làm 6 dự án BOT ngàn tỉ

Trong văn bản vừa gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội, Sở GTVT TP đề xuất được áp dụng loại hợp đồng BOT đối với các dự án đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ hiện hữu.

Top