Cách mạng tháng Tám

Khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển TP.HCM

Khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển TP.HCM

Sáng 16.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu của TP.HCM nhân dịp đoàn ra Hà Nội trong chương trình "Hành trình kết nối" hướng đến kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Top