Microsoft đóng cửa LinkedIn tại Trung Quốc

Microsoft đóng cửa LinkedIn tại Trung Quốc

09:12 15/10/2021 0

Phiên bản tiếng Trung Quốc của LinkedIn sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay với nguyên nhân bắt nguồn từ “một môi trường hoạt động thách thức hơn đáng kể và các yêu cầu tuân thủ cao hơn”.