Cosplay in a day - Bật lên những nụ cười /// Ảnh: HOÀI THU

Cosplay in a day - Bật lên những nụ cười

09:36 26/06/2021 0

Trường có một team nhân vật (hoạt hình) làm đại diện. Với 'Cosplay in a day', các con có thể hóa trang, vẽ hoặc dựng mô hình một hoặc nhiều nhân vật... Câu chuyện ở một trường mầm non khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.