Bắt băng thu tiền bảo kê ở Đà Nẵng

Bắt băng thu tiền bảo kê ở Đà Nẵng

1
Từ đầu năm 2018, băng của Quảng cưỡng đoạt tiền của một người Hàn Quốc mở quán ăn ở Đà Nẵng số tiền 2 triệu đồng/tháng gọi là tiền bảo kê.
/form>