điều dưỡng

Sợ máu học điều dưỡng, say xe học du lịch và cái kết bất ngờ
Giáo dục

Sợ máu học điều dưỡng, say xe học du lịch và cái kết bất ngờ

Bạn thích công việc tỉ mỉ, cẩn thận, chăm sóc người khác nhưng lại sợ máu, vậy có học điều dưỡng được không? Hay bạn luôn khao khát trở thành hướng dẫn viên du lịch nhưng lại say xe, biết làm như thế nào?

Top