50 năm có mặt ở Việt Nam, Tập đoàn Sunwah đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa /// Ảnh: Đình Sơn

Ra mắt trung tâm đổi mới sáng tạo Sunwah TP.HCM

0
Ngày 7.12, tại sự kiện kỷ niệm 50 năm hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn Sunwah đã khánh thành trung tâm đổi mới sáng tạo Sunwah TP.HCM thuộc mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế Sunwah.