Động lực cho TP.Thủ Đức

Động lực cho TP.Thủ Đức

04:21 30/12/2020 6

Việc ra đời của TP.Thủ Đức là một dấu ấn mới trên định hướng phát triển của TP.HCM. Trong đó, doanh nghiệp vừa là tác nhân bị tác động, vừa là đối tác với chính quyền TP.HCM trong việc xây dựng TP.Thủ Đức.

50 năm có mặt ở Việt Nam, Tập đoàn Sunwah đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa /// Ảnh: Đình Sơn

Ra mắt trung tâm đổi mới sáng tạo Sunwah TP.HCM

19:27 07/12/2020 0

Ngày 7.12, tại sự kiện kỷ niệm 50 năm hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn Sunwah đã khánh thành trung tâm đổi mới sáng tạo Sunwah TP.HCM thuộc mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế Sunwah.