Danh sách cấp phát có đủ chữ ký của dân, nhưng người dân khẳng định chữ ký không phải của họ /// Khánh Hoan

Người chết... ký nhận hỗ trợ ngô giống

0
Được nhà nước hỗ trợ giống ngô và tiền mua giống do thiên tai, nhưng nhiều người dân ở xã Đỉnh Sơn (H.Anh Sơn, Nghệ An) nhiều năm liền không nhận được, còn chữ ký nhận của họ trong danh sách quyết toán của xã là giả.