Duy tân

Đại học Duy Tân có thêm 2 tân Phó giáo sư
Giáo dục

Đại học Duy Tân có thêm 2 tân Phó giáo sư

Trong 405 ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2021; Đại học (ĐH) Duy Tân có 2 tân PGS được công nhận dịp này.

Chương trình thu gom và xử lý rác thải nhựa của Unilever, VietCycle và Duy Tân
Kinh tế

Chương trình thu gom và xử lý rác thải nhựa của Unilever, VietCycle và Duy Tân

Unilever Việt Nam hợp tác cùng VietCycle và Duy Tân thực hiện chương trình “Hồi sinh rác thải nhựa” hướng đến thực hiện mục tiêu kép: bảo vệ môi trường thông qua thúc đẩy mô hình Kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa.

Top