Giấy phép con

Khơi thông nút thắt thể chế để thúc đẩy phát triển

Khơi thông nút thắt thể chế để thúc đẩy phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, các địa phương phát hiện sớm những bất cập trong quá trình thực hiện ngay từ cấp cơ sở để kiến nghị sửa đổi cho phù hợp, tháo gỡ vướng mắc, khơi thông những nút thắt thể chế để thúc đẩy phát triển.

Top