Phận người tiêu dùng Việt

Phận người tiêu dùng Việt

0
Ngày 15.3 là ngày Quyền của người tiêu dùng, bỗng dưng không tránh khỏi chút giật mình về phận người tiêu dùng Việt.
Thị trường nông thôn tăng trưởng hàng tiêu dùng nhanh cao hơn thành thị /// Ảnh: Lam Nghi

Hàng tiêu dùng nhanh tăng trưởng tốt ở nông thôn

0
Một số liệu liên quan đến ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) vừa được Nielsen VN công bố cho thấy, tăng trưởng ngành này tại khu vực nông thôn tăng cao hơn khu vực thành thị đến 2,1%.