Hố đen

Kỳ 78: Stephen Hawking - Giải mã vũ trụ bên tách cà phê
Văn hóa

Kỳ 78: Stephen Hawking - Giải mã vũ trụ bên tách cà phê

Stephen Hawking là biểu tượng vang danh nhất của khoa học đương đại bởi trí tuệ và sức sáng tạo phi thường. Những công trình nghiên cứu của ông đã làm thay đổi cách con người hiểu về vũ trụ.

Top