Hồ đức phớc

Bộ Giáo dục sẽ định giá cụ thể sách giáo khoa
Thời sự

Bộ Giáo dục sẽ định giá cụ thể sách giáo khoa

Chính phủ đề xuất đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá và giao Bộ Giáo dục - Đào tạo định giá cụ thể với mặt hàng này.

Top