hóc xương cá

Hóc xương cá dứa rồi lấy tay móc họng, bà lão suýt mất mạng
Thời sự

Hóc xương cá dứa rồi lấy tay móc họng, bà lão suýt mất mạng

Bị hóc xương cá dứa, người phụ nữ cố lấy tay móc họng để lấy xương cá ra nhưng chẳng những không hiệu quả mà còn bị chứng áp xe cổ lan trung thất nguy kịch, suýt mất mạng.

Top