Bầu hội đồng trường tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM /// UEH

Nét mới trong các hội đồng trường

0
Các trường đại học đã tổ chức bầu hội đồng trường theo nghị định hướng dẫn luật Giáo dục đại học sửa đổi. Nét mới là trong hội đồng trường có lãnh đạo các cơ quan nhà nước và lãnh đạo doanh nghiệp.
PGS-TS Trần Thiên Phúc phát biểu tại hội thảo /// Hà Ánh

Kỹ sư có thể tham gia đào tạo cử nhân?

2

'Người có bằng cấp kỹ sư liệu có được cơ quan quản lý công nhận cao hơn các văn bằng ĐH khác không, ví dụ xếp lương bổng. Người có bằng kỹ sư có thể tham gia đào tạo trình độ cử nhân không?'