Chuyên nghiệp nhưng suy nghĩ nghiệp dư

Chuyên nghiệp nhưng suy nghĩ nghiệp dư

06:32 20/03/2022 3

Từ tuần rồi, việc VN đồng loạt mở cửa du lịch mang đến nhiều tín hiệu vui. Bất chấp những khó khăn, có cả chuệch choạc ban đầu, nhưng tất cả đều nỗ lực, tìm cách vượt qua, tìm tiếng nói chung để du lịch hồi sinh và tăng tốc.