Mike Tyson từng hợp tác với WWE /// Twitter

Công ty đô vật biểu diễn mời Mike Tyson trở lại sàn đấu

16:12 21/08/2021 0

WWE (World Wrestling Entertainment, là một công ty hoạt động trong các lĩnh vực giải trí, thể thao và truyền thông đại chúng, chủ yếu là trong ngành đấu vật biểu diễn) đã cố gắng để có được sự tham gia của huyền thoại quyền Anh Mike Tyson trong sự kiện Summer Slam vào cuối tuần này.