iPhone 11 quay trở lại vị trí dẫn đầu về doanh số iPhone tại Mỹ  /// Ảnh: Reuters

Người Mỹ vẫn chuộng iPhone 11

11:32 24/04/2021 0

Dữ liệu mới nhất của Consumer Intelligence Research Partners cho thấy, bốn mẫu iPhone 12 chiếm 61% tổng doanh số iPhone tại Mỹ trong thời gian 3 tháng đầu năm 2021.