Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành xây dựng đô thị thông minh /// ẢNH: S.X

Đà Nẵng kỳ vọng nền kinh tế số

11:32 20/09/2021 0

Tập trung phát triển doanh nghiệp CNTT-truyền thông, các DN có ứng dụng công nghệ số để có vai trò “dẫn dắt” nhằm tạo ra thị trường thu hút là một trong những giải pháp quan trọng Đà Nẵng xác định để cán đích mục tiêu là 1 trong 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số trong vòng 4 năm tới.