Biển báo giao thông tùy tiện đủ kiểu

Biển báo giao thông tùy tiện đủ kiểu

09:54 18/01/2022 19

Trên khắp các nẻo đường đất nước, từ các thị trấn nhỏ miền núi xa xôi đến các thành phố, kể cả Thủ đô, thậm chí trên những con đường cao tốc hàng tỉ đô la, chúng ta thường gặp nhiều biển báo viết tùy tiện các ký hiệu đơn vị đo, không đúng quy định.