Tầm nhìn quy hoạch

Tầm nhìn quy hoạch

04:29 08/01/2021 1

Nhiều nội dung trong đề án “Xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030” được nhận xét là sát sườn, cần thiết.