Ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

12:44 14/11/2022 0

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.