Đừng để cái nghèo níu kéo

Đừng để cái nghèo níu kéo

04:36 23/03/2022 1

Thủ tướng vừa phê duyệt danh sách 74 huyện thuộc 26 tỉnh thành trên cả nước là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).