Trung tâm lưu ký tác phẩm nghệ thuật AvatarArt

Trung tâm lưu ký tác phẩm nghệ thuật AvatarArt

09:30 27/12/2021 0

Trung tâm lưu ký tác phẩm nghệ thuật NFT - AvatarArt Metaverse Marketplace mang tới giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần xúc tiến trao đổi nghệ thuật Việt Nam, đón đầu xu hướng NFT của thế giới.