Bắt giữ ông trùm Thái 'Lâm' ở Thái Bình

Bắt giữ ông trùm Thái 'Lâm' ở Thái Bình

0
Thái 'Lâm' cầm đầu băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn H.Tiền Hải (Thái Bình) từ lâu, gây bức xúc trong dư luận xã hội.