Công nghệ này tạo cảm hứng cho những người yêu âm nhạc /// Ảnh: Data Garden

Nấm ảo giác biết... phát nhạc

20:44 20/07/2021 0

Công nghệ hiện đại có thể phân tích tín hiệu của những loài thực vật trong tự nhiên, biến chúng thành những âm thanh du dương.