Nỗi lo xuất khẩu giảm tốc

Nỗi lo xuất khẩu giảm tốc

06:33 18/08/2022 0

Nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh đầu năm nhưng bắt đầu từ nửa cuối năm 2022 lại đột ngột giảm nhanh.