Tiếp tục hạ lãi vay hỗ trợ doanh nghiệp /// Ngọc Thắng

Tiếp tục hạ lãi suất, thêm nhiều gói hỗ trợ

0
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Ngân hàng Nhà nước đã có phương án điều hành lãi suất phù hợp, thời gian tới sẽ xem xét để giảm tiếp các lãi suất điều hành như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu...
Thương mại, dịch vụ đóng cửa /// H.Mai

Vực dậy doanh nghiệp sau 'bão'

0
TP.HCM là siêu đô thị - nơi “đóng đô” của khoảng 50% doanh nghiệp trên cả nước và là vùng đất sinh sống của hàng triệu người lao động, vực dậy kinh tế TP.HCM là mối quan tâm của nhiều người.
Xem xét giãn nộp thuế cho doanh nghiệp trong thời gian dịch  /// Ảnh: Ngọc Thắng

Mở rộng đối tượng giãn thuế?

1
Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân sẽ được thực hiện nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.