thức ăn thừa
Nhiều nước nỗ lực giảm lượng rác từ thức ăn thừa và tái chế chúng - Ảnh: Reuters

Hàn Quốc giảm xả rác là thức ăn thừa

1

Quản lý rác thức ăn thừa là một phần trong đường hướng tái sinh rác mà chính phủ Hàn Quốc phát động từ những năm 1990, nhằm khuyến khích các gia đình giảm đổ rác và giảm sức ép lên các bãi rác.