sổ hồng

Tìm thấy 103 kết quả về sổ hồng

Sắp xếp theo
Với kiến nghị này, thời gian cấp sổ hồng cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa được rút ngắn hơn trước /// Ảnh: Đình Sơn

Thời gian hợp thửa và cấp sổ hồng sẽ còn 15 ngày

8
Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết đã có văn bản gửi UBND TP kiến nghị giải quyết hồ sơ hợp thửa đất cho cá nhân, hộ gia đình và tổ chức sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020.
Việc cấp sổ hồng cho người dân sẽ nhanh hơn nhờ ủy quyền cho các chi nhánh ký /// Ảnh: Đình Sơn

Ký cấp sổ hồng cho người dân trong vòng 24 giờ

12
Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đóng dấu, cập nhật và chuyển hồ sơ trả về chi nhánh để trả cấp sổ hồng cho người dân.