Kinh tế tháng đầu tiên năm 2022 khởi sắc

Kinh tế tháng đầu tiên năm 2022 khởi sắc

15:51 29/01/2022 0

Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29.1 cho thấy, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới và hoạt động trở lại tăng mạnh. Cùng với đó, hoạt động đầu tư, bán lẻ, thu chi ngân sách đều đạt được kết quả khả quan.

Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản bắt đầu hồi phục

Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản bắt đầu hồi phục

12:17 30/11/2021 0

Thống kê 11 tháng, sản lượng thủy sản cả nước ước tính đạt 7.908.200 tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thủy sản nuôi trồng đạt 4.252.700 tấn, tăng 0,2%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.655.500 tấn, tăng 0,8%, gồm sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 3.480.000, tăng 0,9%.