Tranh cử tổng thống

Trở lại Facebook và YouTube, cựu Tổng thống Trump đăng nội dung gì?
Thế giới

Trở lại Facebook và YouTube, cựu Tổng thống Trump đăng nội dung gì?

Sau Facebook, đến lượt YouTube mở lại tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Top