Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Pixar xin lỗi, hứa hoàn trả học phí

Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Pixar xin lỗi, hứa hoàn trả học phí

08:15 26/10/2021 1

Hơn 20 phụ huynh đại diện cho học viên (đa số là trẻ em) đã có buổi đối thoại với Ban Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Pixar vào ngày 24.10 sau khi hàng loạt cơ sở đóng cửa, không liên lạc được như Báo Thanh Niên đã thông tin trong loạt bài Hàng loạt trung tâm ngoại ngữ đóng cửa, học viên tố chủ ôm tiền bỏ trốn.