Liên hoan hát Then, đàn tính toàn quốc

Liên hoan hát Then, đàn tính toàn quốc

0
Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ 6 năm 2018 sẽ diễn ra từ 12 - 14.5 tại TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang.