Dân Phan Thiết thở phào khi 2 con đường trong thành phố được dỡ phong tỏa
Bệnh nhân thứ 34 tri ân bác sĩ khi cả gia đình khỏi bệnh Covid-19